Ben Game

Ben Game

Eikenlaan 7
4334 BN Middelburg
06 46584710
www.bengame.nl

liesbeth40@zeelandnet.nl

Opleiding:

Vrije Academie/ Den Haag
Academie voor Beeldende Kunsten/ Rotterdam

Over mijn werk:

ik ben op zoek naar, wat je volgens mij nog het beste kunt omschrijven als een abstrahering van mijn leefomgeving.
Zaken die mij boeien zijn menselijke omgang, destructie, liefde, maatschappij van nu en natuurlijk
ook de kunstgeschiedenis waar je niet omheen kunt, volgens mij.
Ik maak werk om te onderzoeken wat de plaats van mezelf is in de wereld om me heen.
Ik maak dan ook bijna altijd gebruik van de mensfiguur.
Daarnaast boeien mij grenzen van bijvoorbeeld lelijk/mooi. Kan lelijk ook mooi zijn en/of omge-
keerd. Ook ben ik bezig met onleesbare woorden en tekens. Soms wel weer leesbaar. Uiteindelijk
kom je tot een beeld waar jezelf op reageert en anderen ook. Het werk is af en je laat het zien en
hebt er geen invloed meer op.
Soms is er herkenning, soms ook afkeer en soms begrip.
Verder vind ik dat het werk voor zichzelf moet spreken en wil ik er niet teveel woorden aan wijden.
Het zou een open benadering alleen maar verstoren.