De leden van de ZKK
- stellen ontmoeting en uitwisseling van ideeën op prijs
- stimuleren elkaar
- blijven werken aan vernieuwing
- exposeren twee maal per jaar nieuw werk, dat tevens te koop wordt aangeboden
- wonen en werken in de provincie Zeeland.

Elke winter wordt er geëxposeerd in De Vleeshal te Middelburg, 's zomers op een wisselende plaats.
Onze vereniging komt 2x per jaar bijeen op een centrale plaats in Zeeland. De vereniging wordt gekenmerkt door een open collegiale sfeer en er is ruimte voor initiatief en vernieuwing. Van nieuwe leden verwachten we concrete activiteiten en inzet voor, tijdens en na de tentoonstellingen.

Als u geïnteresseerd bent kunt u het aanmeldingsformulier hier downloaden.
De kosten van de ballotage bedragen € 25,00.
Let op!  Uw aanmelding is pas geldig wanneer € 25,00 is overgemaakt op rekeningnummer  NL53INGB0000151550,
t.n.v. de Zeeuwse Kunstkring   o.v.v. ballotage
De toelating vindt plaats na ballotage door 4 leden, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.
De uitslag wordt u schriftelijk bekend gemaakt door de secretaris van de Zeeuwse Kunstkring.

Uiterste data voor aanmelding lidmaatschap: 15 augustus en 1 maart.

Aanmelding:

Izaäk Geschiere,
Bisschopsstraat 39,
4353BN Serooskerke.