Lid worden

Lidmaatschap bij de Zeeuwse Kunstkring

De leden van de ZKK

  • stellen ontmoeting en uitwisseling van ideeën op prijs
  • stimuleren elkaar
  • blijven werken aan vernieuwing
  • exposeren twee maal per jaar nieuw werk, dat tevens te koop wordt aangeboden
  • wonen en werken in de provincie Zeeland

Elke winter wordt er geëxposeerd in De Vleeshal te Middelburg, 's zomers op een wisselende plaats.


Onze vereniging komt minimaal 2x per jaar bijeen op een centrale plaats in Zeeland. De vereniging wordt gekenmerkt door een open collegiale sfeer en er is ruimte voor initiatief en vernieuwing. Van nieuwe leden verwachten we concrete activiteiten en inzet voor, tijdens en na de tentoonstellingen.

Interesse?

Als u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden voor mogelijke toelating. U doet dit door het aanmeldingsformulier in te vullen en aan ons op te sturen. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden. We vragen u ook om in een bijgevoegd schrijven aan te geven waarom u lid wilt worden van ZKK.

De kosten van de beoordeling bedragen € 25,00.
Let op!  Uw aanmelding is pas geldig wanneer € 25,00 is overgemaakt op rekeningnummer  NL53INGB0000151550, t.n.v. de Zeeuwse Kunstkring o.v.v. toelating.

De toelating vindt plaats na beoordeling door 4 leden, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De uitslag wordt u schriftelijk bekend gemaakt door de secretaris van de Zeeuwse Kunstkring.

Uiterste data voor aanmelding lidmaatschap: 15 augustus en 1 maart.

U kunt zich middels het aanmeldingsformulier per post aanmelden via onderstaande contactgegevens
Izaäk Geschiere
Bisschopsstraat 39
4353BN Serooskerke

Heeft u eerst nog vragen voordat u overgaat tot aanmelding, klik kan op onderstaande button om contact met ons op te nemen.


Neem contact op